etalbondA2: Το πιο προηγμένο σύνθετο πάνελ με άκαυστο πυρήνα!

etalbondA2: Το πιο προηγμένο σύνθετο πάνελ με άκαυστο πυρήνα!

Ο Τεχνικός Δ/ντης της Elval Colour Γεώργιος Μιχαλάτος, αναλύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του νέου προηγμένου σύνθετου πάνελ αλουμινίου etalbond®A2.

Η Elval Colour πιστή στις αξίες της για καινοτόμα προϊόντα που εναρμονίζονται με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές ανάγκες για ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλικά κτίρια, παρουσιάζει το νέο etalbond®A2, με τον πρωτοποριακό άκαυστο πυρήνα που προσφέρει εξαιρετική πυροπροστασία.

Τι είναι το etalbond®A2;
Είναι το νέο πιο προηγμένο σύνθετο πάνελ αλουμινίου, κατηγορίας Α2, μη αναφλέξιμο, λόγω του άκαυστου πυρήνα του, το οποίο δεν επιτρέπει την εξάπλωση της φωτιάς, σε περίπτωση πυρκαγιάς στα κτήρια.

Ποια είναι η ανάγκη που καλύπτει το etalbond®A2;
Η ανάγκη για καινοτόμα και βιώσιμα υλικά είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Τα νέα υλικά, που εξυπηρετούν το όραμα των αρχιτεκτόνων και σχεδιαστών, πρέπει όχι μόνο να συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα σχεδιασμού, αλλά και να πληρούν τις πιο πρόσφατες τεχνικές απαιτήσεις στους τομείς της αειφορίας, της ενεργειακής απόδοσης, της προστασίας από τον θόρυβο, της πυροπροστασίας κ.λπ.

Σε τι αποδίδεται αυτή η ιδιότητα του etalbond®A2;
Αυτή η ιδιότητα αποδίδεται στον πυρήνα του, ο οποίος αποτελείται από ανόργανα συστατικά, ενώ ταυτόχρονα, λόγω της ιδιαίτερης παραγωγικής διαδικασίας του, διατηρεί την ελαστικότητά του και μπορεί να καμπυλωθεί. Η πυραντοχή του etalbond®A2 αποδεικνύεται από συνδυαστικές δοκιμές πυραντίδρασης υλικού, κατά EN13501-1, σύμφωνα με την οποία είναι κλάσης Α2, s1, d0 και συστήματος κατά NFPA285.

Τι λέει σχετικά ο διεθνής κώδικας;
Στα ψηλά κτήρια πάνω από 23 μέτρα, επιβάλλεται στις επικαλύψεις να χρησιμοποιείται υλικό Α2, s1, d0, διότι τα 23 μέτρα είναι το μέγιστο προσβάσιμο ύψος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με τα επίγεια μέσα που διαθέτει. Το etalbond®A2 συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές οδηγίες για την πυρασφάλεια στον κόσμο, όπως η Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 13501-1, καθώς και η Αμερικανική οδηγία FPA285. Επίσης, συμμορφώνεται με τις οδηγίες πυρασφάλειας στις περισσότερες χώρες του κόσμου, όπως τα ΗΑΕ, η Αυστρία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ελβετία.

H ευρωπαϊκή οδηγία ελέγχει την ανταπόκριση του υλικού στη φωτιά, ανάλογα με τρία κριτήρια.

Πρώτο κριτήριο: Η έννοια της ευφλεκτότητας (ευφλεξιμότητα, flammability). Αφορά τη μέτρηση της εκλυόμενης θερμότητας από το υλικό και της δυνατότητας συμμετοχής του στη διάδοση της φωτιάς (μέχρι τη φάση γενικής ανάφλεξης). Το etalbond®A2 κατατάσεται στην κατηγορία Α2, που σημαίνει ότι πρόκειται για αδρανές υλικό το οποίο συμβάλλει ελάχιστα στο πυρικό συμβάν υπό συνθήκες γενικής ανάφλεξης.

Δεύτερο κριτήριο: Η έκλυση καπνού. Το etalbond®A2 κατηγοριοποιείται βάση της οδηγίας ως s1, που σημαίνει ότι είναι υλικό το οποίο χαρακτηρίζεται από περιορισμένη έκλυση καπνού.

Τρίτο κριτήριο: Η εκτίναξη σωματιδίων (καύτρες). Το etalbond®A2 κατηγοριοποιείται βάση της οδηγίας ως d0, που σημαίνει ότι δεν παράγονται καιόμενα σωματίδια και έτσι αποφεύγεται η ανάπτυξη δευτερογενών εστιών.

Αρκούν οι πιστοποιήσεις για να διασφαλιστεί η πυρασφάλεια ενός κτιρίου;
Μέσα από την πολυετή εμπειρία που έχουμε αποκτήσει με τις πιστοποιήσεις των προϊόντων μας σε πολλές χώρες, έχουμε καταλήξει στο πολύ σημαντικό συμπέρασμα ότι οι πιστοποιήσεις των προϊόντων από μόνες τους, δεν αρκούν για ένα ασφαλές κτίριο. Χρειάζεται να ελέγχεται επίσης ολόκληρο το σύστημα της πρόσοψης. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί πρόσθετοι παράγοντες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του συστήματος, όπως η μόνωση, οι λεπτομέρειες διαμόρφωσης, τα πυροδιαμερίσματα, η ποιότητα της εγκατάστασης κ.α. Αυτό έχει γίνει κατανοητό από τις αρχές πολλών κρατών και πολλοί κανονισμοί απαιτούν ότι το υλικό πρέπει επίσης να εξετάζεται υπό τη δράση της φωτιάς, στη διάταξη στην οποία καλείται να λειτουργήσει στο κτίριο. Το etalbond®A2 έχει ήδη περάσει τα αντίστοιχα τεστ NFPA285 και BS8414.

Ποιες είναι οι χρήσεις του;
Χρησιμοποιείται σε όλα τα ευαίσθητα κτήρια ή/και όπου υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις κόσμου, όπως αεροδρόμια, εκθεσιακά κέντρα, νοσοκομεία, θέατρα, κινηματόγραφους, εμπορικά κέντρα, κτήρια γραφείων, ουρανοξύστες, μουσεία, γηροκομεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί.

Ποια είναι γενικότερα τα οφέλη από το etalbond®A2;
Μαζί με τη μέγιστη πυραντοχή, είναι το μοναδικό υλικό της κατηγορίας, που είναι ελαφρύ, απόλυτα επίπεδο, εύκολα διαμορφώσιμο και μπορεί να καμπυλωθεί τόσο εύκολα λόγω του μοναδικού και ιδιαίτερου τρόπου παραγωγής του πυρήνα του. Είναι διαθέσιμο σε μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, υφών και σε αποχρώσεις κατά παραγγελία, δίνοντας έτσι στον αρχιτέκτονα απεριόριστες επιλογές σχεδιασμού.

Τι σημαίνει ένα τέτοιο βήμα για την Elval Colour και την αγορά;
Η παραγωγή etalbond®A2 από την Elval Colour, αποτελεί από μόνη της ένα τεράστιο εξελικτικό βήμα για την εταιρεία, την οποία κατατάσσει πλέον σε έναν από τους λίγους παραγωγούς του πιο προηγμένου πάνελ αλουμινίου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Elval Colour παραμένει πιστή στο εταιρικό της όραμα, που είναι να αποτελεί έναν αξιόπιστο εταίρο, προσφέροντας προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.


Γιατί πυράντοχο κι όχι απλό etalbond®;

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πολύ σημαντική είναι η ασφαλής απομάκρυνση του κόσμου που βρίσκεται στο κτήριο, η μη μετάδοση της πυρκαγιάς, καθώς και η εύκολη πρόσβαση των πυροσβεστών.
• Το etalbond®A2 προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε ότι αφορά την ανθρώπινη ζωή, την προστασία του ίδιου του κτηρίου και των όμορών του, σε περίπτωση πυρκαγιάς.
• Δεν εκλύει αναθυμιάσεις και επικίνδυνα τοξικά αέρια.

Πηγή: Περιοδικό aluminium magazine

The post etalbondA2: Το πιο προηγμένο σύνθετο πάνελ με άκαυστο πυρήνα! appeared first on Alunet.


Source: alunet
etalbondA2: Το πιο προηγμένο σύνθετο πάνελ με άκαυστο πυρήνα!