Η εταιρεία IDECO έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας από το 1991 την παραγωγή αντικωνωπικών συστημάτων. Από τις αρχές του 2008 η εταιρεία μεταφέρθηκε σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ. σε κτίρια σε ένα χώρο 25.000 τ.μ., δημιουργώντας έτσι την κατάλληλη υποδομή για να συνεχίσει την ανοδική πορεία και να αυξήσει τα μερίδιά της στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της λειτουργικότητας των πρϊόντων της, η εταιρεία παρουσιάζει πλισέ σίτες (σίτα πλισέ EL GRECO με συστήματα καδένας και σίτα πιέττα με οδηγούς αλουμινίου πάνω – κάτω).

  • Η Έρευνα
  • Ο Σχεδιασμός
  • Η Ανάπτυξη

των νέων καινοτόμων προϊόντων ολοκληρώνονται αποκλειστικά από τους ανθρώπους της IDECO.

Η εταιρεία IDECO για την παραγωγή προϊόντων σίτας πλισέ & πιέττας , διαθέτει τον πιο εξελιγμένο αυτόματο μηχανολογικό εξοπλισμό. Τα πλαστικά εξαρτήματα των σιτών της, παράγονται σε δικές της Ιnjection και Extruder μηχανές, από πρωτογενή υλικά πολυαμιδίου υψηλών προδιαγραφών.

#xx_001

Opening Hours

Monday

08.00 - 16.00

Tuesday

08.00 - 16.00

Wednesday

08.00 - 16.00

Thursday

08.00 - 16.00

Friday

08.00 - 16.00

Saturday

-

Sunday

-

Contact Owner